Prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės

 

Prekių įsigijimo sutartis

Pirkėjas ir UAB Padvaiskas ir Ko, įmonės kodas 123467284, toliau vadinama Pardavėju, pirkimo metu sudaro šią sutartį (toliau - sutartis):
1. Sutarties objektas
1.1. Pirkėjas užsisako prekę (-es) ir sumoka visą užsakymo kainą į  Pardavėjo sąskaitą.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti užsakytą (-as) prekę (-es).
2.1. Sutartis įsigalioja nuo banko patvirtinimo apie apmokėjimo gavimą dienos.

2.2. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, ar kitaip su ja susiję, sprendžiami šalių susitarimu.  Nepriėmus abiem šalims priimtino sprendimo per 10 kalendorinių dienų laikotarpį, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2.3. Sutartis neapima prekių pristatymo, surinkimo ir užnešimo darbų.

2.4.Užsakymo sąskaita po prekių perdavimo Pirkėjui bus išsiųsta Pirkėjo anketoje nurodytu el. pašto adresu/perduota Pirkėjui asmeniškai.

2.5. Pirkėjas patvirtina, kad visi jo pateikti duomenys teisingi ir kad jam buvo suteikta visa reikalinga informacija iš Pardavėjo apie prekę ir prekių įsigijimo paslaugą.

Su sutarties sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

 

Kainos

Visos internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos yra su įskaičiuotu 21 % dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.

 

Prekių pristatymas/atsiėmimas

Pirkėjo užsakytos prekės gali būti pristatomos naudojantis kvalifikuotų kurjerių/pristatymo tarnybų paslaugomis. Pristatymo paslaugos kaina nustatoma paslaugas teikiančio asmens bei Pirkėjo susitarimu.

Prekės gali būti išduodamos iš Pardavėjo sandėlio (Pirkėjas atsiima savarankiškai).

 

Prekių grąžinimas

Prekės grąžinamos ir keičiamos remiantis LR CK 6.362 str., Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis LRV 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (LRV 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).

Negalimas užsakymo atšaukimas ar apmokėtos prekės atsisakymas, kuomet prekės pradėtos gaminti/pagamintos pagal individualų užsakymą. Kitų prekių užsakymo atšaukimas ar apmokėtos prekės atsisakymas galimas tik esant Pardavėjo sutikimui.

Esant Pardavėjo sutikimui dėl užsakymo atšaukimo ar apmokėtos prekės atsisakymo, Pirkėjo sumokėtos lėšos grąžinamos į jo nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų. Prašymas dėl lėšų grąžinimo Pardavėjui pateikiamas raštu, siunčiamas registruotu paštu arba el. paštu info@padvaiskas.lt .

 

Naudojimo ir priežiūros taisyklės

Sveikiname įsigijus UAB „Padvaiskas ir Ko“ gaminį. Tikimės, kad mūsų produkcija būsite patenkinti daugelį metų. Tam, kad įsigyta prekė ilgai tarnautų, laikykitės pateiktų priežiūros taisyklių.

Kaip prižiūrėti jūsų įsigytą prekę?

Čiužinys yra skirtas miegojimui/gulėjimui. Kad Jūsų čiužinys nepakeistų formos, būtina kas tris mėnesius dvipusius čiužinius vartyti, taip pat čiužinius rekomenduojame reguliariai valyti šepečiu ar dulkių siurbliu, vėdinti. Čiužiniai turi gerai ventiliuotis, todėl būtina juos dėti ant pagrindo, kuriuo cirkuliuoja oras, t. y. medinių grotelių ar kitokios gerai ventiliuojamos lovos dugno konstrukcijos. Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis patalpose, kur yra sandėliuojamas ar eksploatuojamas čiužinys, turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus. Po čiužiniais su mediniu rėmu, kurių plotis virš 1 m., lovos konstrukcijoje būtinai turi būti įdėta skersinė arba išilginė atrama. Čiužiniams leidžiama ±1% matmenų paklaida. Čiužinių lankstyti negalima dėl gaminio konstrukcijos elementų deformacijos tikimybės.

Lateksinis čiužinys skirtas naudoti ne mažiau kaip 14 cm virš grindų. Šį čiužinį reikia saugoti nuo tiesioginių kaitros šaltinių ir saulės spindulių. Lateksas yra atviraporė medžiaga, todėl čiužinys turi būti dedamas ant ypač gerai ventiliuojamo pagrindo, t.y. medinių ar klijuotos medienos grotelių. Lateksiniuose čiužiniuose leidžiamos 1-3 latekso sujungimo siūlės. Lateksinio čiužinio negalima dėti tiesiai ant grindų ar uždaros konstrukcijos lovų. Čiužinį būtina vartyti. Transportuoti rekomenduojama horizontalioje padėtyje.

Spyruoklinį čiužinį patartina dėti ant ventiliuojamo pagrindo, t.y. medinių ar klijuotos medienos grotelių. Spyruoklinio čiužinio negalima lankstyti. Dvipusį čiužinį būtina vartyti.

Ekonominės klasės čiužiniai – (pvz. Bonnell) skirti poilsiui vasarnamiuose, sodų ir svečių nameliuose – šie čiužiniai nepritaikyti intensyviam kasdieniam naudojimui.

 

Gaminio garantija

UAB “Padvaiskas ir Ko” produkcijai suteikiama 24 mėn. garantija nuo prekės pardavimo datos.

UAB “Padvaiskas ir Ko” pašalins trūkumus su sąlyga, jei jie atsirado dėl gamybos ar medžiagų broko ir jei buvo laikomasi pateiktų gaminio eksploatavimo taisyklių. Garantija netaikoma tiems čiužiniams, kurie buvo netinkamai naudojami ar sugadinti, buvo naudojama netinkama čiužinių lovos konstrukcija, čiužinys nebuvo vartomas, valomas. UAB “Padvaiskas ir Ko” pasilieka teisę naudoti alternatyvias medžiagas ar užpildus, jei originalių medžiagų nebėra galimybės įsigyti.

Garantinės priežiūros sąlygos:

1. Būtinos garantinio remonto sąlygos:
   1.1. būtina turėti “Gaminio garantiją” su nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavarde ir parašu, pirkimo čekiu arba sąskaita. DĖMESIO garantija negalioja be Pirkėjo parašo, nepilnai užpildyta arba joje yra taisyti kokie nors įrašai.
   1.2. remonto/taisymo atveju prekė turi būti švari (išvalyta), pervežama – kliento sąskaita, pridedami reikalingi dokumentai ir išsami pirkėjo pretenzija raštu. Iš trečių asmenų pretenzijos nepriimamos.
2.   Jei gaminio remontui reikalingas medžiagas reikia užsakyti, remontas gali užsitęsti.
3. Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos nekokybiškos prekės detalės/dalys ar medžiagos.
4.   Pardavėjas turi teisę nutraukti garantinę priežiūrą:
   4.1. jei yra mechaninių gaminio pažeidimų, pažeistas pervežant, pakeista konstrukcija.
   4.2. jei gaminys garantinės priežiūros metu buvo remontuotas be raštiško pardavėjo sutikimo.
   4.3. jei nebuvo laikomasi garantinių “Naudojimo ir priežiūros taisyklių”.
   4.4. gaminys naudotas ne pagal paskirtį, naudotas komerciniais tikslais ar pažeistas tyčia.
   4.5. gaminys netinkamas naudoti dėl stichinių nelaimių, įvykus nelaimingas atsitikimui, blogai vėdinant patalpas, į gaminio vidų patekus pašaliniams daiktams, skysčiui, vabzdžiams, netinkamų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo ir t.t.
   4.6. jei gaminys buvo neteisingai sumontuotas, neteisingai naudotas bei blogai prižiūrėtas.
5.   Bet kokios pretenzijos dėl gaminio kokybės nagrinėjamos tik įgaliotai klientų aptarnavimo organizacijai jį patikrinus.
6.   Garantinė priežiūra netaikoma dalims, kurios normaliai nusidėvi naudojantis gaminiu.
7. Garantija neapima tokių darbų kaip gaminio reguliavimas, sumontavimas, išmontavimas, valymas ir kt.
8.   Garantija netaikoma tiems patarnavimams, kuriuos vartotojas privalo atlikti savo lėšomis.
9.   Gaminio komplektinėms dalims garantija nesuteikiama.
10. Galimas vilnos ar medvilnės prasiskverbimas į paviršių, jei gaminių audiniai yra daigstyti su minėtais pluoštais.
11.   Ši garantija nevaržo vartotojo teisių, suteiktų jam galiojančiais šalies teisės aktais.

Su “Gaminio garantija” ir “Naudojimo ir priežiūros taisyklėmis” susipažinau ir su jomis sutinku, dėl prekės komplektavimo ir kokybės pretenzijų neturiu.

 

Klientų aptarnavimas

Turite pastebėjimų ar nusiskundimų? Mes norime užtikrinti sklandų ir malonų apsipirkimą mūsų svetainėje, tad Jūsų atsiliepimus visada vertiname ir analizuojame. Savo pastebėjimais galite su mumis pasidalinti rašydami mums elektroniniu paštu info@padvaiskas.lt arba susisiekdami telefonu +370 5 2552221. Taip pat su mumis galite susisiekti per skiltį Susisiekite su mumis.