Teenuste osutamise tingimuse ja tagastamine


Hinnad

Kõik veebilehel näidatud hinnad sisaldavad Leedu Vabariigi seaduses sätestatud käibemaksu 21%.

Toote ostuleping

Ostja ja UAB PADVAISKAS IR KO (edaspidi Müüja) sõlmivad ostu ajal lepingu (edaspidi leping):  

1. Lepingu objekt
1.1. Ostja tellib toote ning maksab kogu tellimuse ja toote tarnimise hinna ettevõtte UAB PADVAISKAS IR KO arvele.
1.2. Müüja kohustub tellitud toote müüma.
2.1. Leping jõustub panga poolt makse kinnitamise päeval.  
2.2. Käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel. Kui mõlemad pooled ei jõua 10 päeva jooksul vastuvõetava kompromissini, kuuluvad vaidlused lahendamisele Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras. Käesolev leping ei hõlma kauba laadimist või tarnimist ostja poolt valitud kauba kättesaamiskohast.
2.3. Pärast makse laekumist saadetakse tellimuse arve Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile.

2.4. Ostja kinnitab, et kõik tema poolt esitatud andmed on õiged ja ta on kauba ning kaupade soetamise teenuse kohta saanud Müüjalt kogu vajaliku teabe.

Olen lepingu tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

Kauba tagastamine

Kaup tagastatakse ja vahetatakse vastavalt LV TS 6.218. art  LV Tarbijakaitseseaduse 7. art  3. osa 4. p, LV majandusministri 29. juuni 2001 korraldusega nr 217 kinnitatud Toodete tagastamise ja vahetamise eeskirjade 18. punktile. Samuti kehtivad Kasutus- ja hooldus-  ning Toote garantiieeskirjad.

Kasutus- ja hoolduseeskirjad

Õnnitleme Teid UAB Padvaiskas ir Ko toote ostu puhul. Loodame, et olete meie tootega rahul palju aastaid. Selleks, et ostetud toode teeniks kaua, järgige lisatud hooldusjuhiseid.

Kuidas ostetud toodet hooldada?  

Madrats on mõeldud magamiseks/lamamiseks. Selleks, et see enda kuju ei muudaks, tuleb kahepoolset madratsit iga kolme kuu möödudes ümber pöörata, samuti on soovitatav seda regulaarselt harja või tolmuimejaga puhastada ja tuulutada. Madrats peab olema hästi ventileeritav, seepärast tuleb see panna alusele, millel õhk ringleb, st puitsõrestikule või muule hea õhuringlusega voodipõhjale. Õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus ja õhu liikumise kiirus madratsi hoidmise ja kasutamise ruumides peab vastama Elamute ja avalike hoonete mikrokliima HN42:2004 nõuetele. Puitraamiga, üle 1m laiuste madratsite all peab voodikonstruktsioonides kindlasti olema põiki- või pikisuunaline tugi. Madratsite lubatud mõõteviga on ±1%. Kookoskiuga madratseid ei tohi kokku murda.

Lateksmadrats on mõeldud kasutamiseks minimaalselt 14cm kõrgusel põrandast. Seda madratsit tuleb kaitsta otseste soojusallikate ja päikesevalguse eest. Lateks on avatud pooridega materjal, seepärast tuleb madrats panna eriti hea õhuringlusega alusele, st puit- või liimpuitsõrestikule. Lateksmadratsitel on lubatud 1 – 3 lateksi ühendusõmblust. Lateksmadratsit ei tohi panna otse põrandale või suletud konstruktsiooniga voodile. Madratsit tuleb kindlasti aeg-ajalt ümber pöörata. Transportida on seda soovitatav horisontaalses asendis.

Vedrumadrats on soovitatav panna hea õhuringlusega alusele, st puit- või liimpuitsõrestikule. Vedrumadratsit ei tohi kokku murda. Kahepoolset madratsit tuleb kindlasti aeg-ajalt ümber pöörata.  

Säästuklassi madratsid – (nt Bonell) on mõeldud puhkamiseks suvekodus, aia- ja külalistemajas – need madratsid ei ole mõeldud pidevaks, igapäevaseks kasutamiseks.

UAB Padvaiskas ir Ko garantii – garantii mis antakse toodangule alates selle ostukuupäevast.

UAB Padvaiskas ir Ko kõrvaldab puudused tingimusel, et need on tekkinud seoses tootmis- või materjalipraagiga ja on peetud kinni tootega kaasas olevatest kasutuseeskirjadest. Garantii ei kehti ebasobivalt kasutatud või rikutud madratsitele, kui madratsitele on kasutatud ebasobiva konstruktsiooniga voodit, madratsit ei ole ümber pööratud ega puhastatud.  Kui originaalmaterjale ei ole võimalik soetada, jätab UAB Padvaiskas ir Ko endale õiguse kasutada alternatiivseid materjale või täidiseid.

Tootegarantii

Garantiihoolduse tingimused:

1. Garantiiremondi kohustuslikud tingimused:
   1.1. vajalik on Tootegarantii müügikuupäeva, müüja perekonnanime ja allkirjaga ning ostutšekk või arve. TÄHELEPANU garantii ei kehti ilma Ostja allkirjata, kui see ei ole täielikult täidetud või sellel on mõned kanded parandatud.
   1.2. remondi/parandamise korral peab toode olema puhas (puhastatud), see tuleb transportida kliendi kulul, lisatud peavad olema vajalikud dokumendid ja kirjalik, üksikasjalik kliendi nõue. Kolmandatelt isikutelt pretensioone vastu ei võeta.   
2.   Juhul, kui remondiks vajalikke materjale on vaja tellida, võib remondiks kuluv aeg pikeneda.
3. Garantiihoolduse käigus vahetatakse tasuta toote ebakvaliteetseid detaile/osi või materjale.  

4.   Müüjal on õigus garantiiteenus lõpetada: 
 4.1. kui tootel on mehaanilisi kahjustusi, see on kahjustunud transportimisel, muudetud on toote konstruktsiooni.
 4.2. kui toodet on garantiiperioodil remonditud ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta.                        

 4.3. kui ei ole peetud kinni garantii Kasutus- ja hoolduseeskirjadest.  

   4.4. toodet pole kasutatud ettenähtud otstarbel, seda on kasutatud kommertslikel eesmärkidel või tahtlikult rikutud.
   4.5. kui toode on rikutud loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, ruumide halva ventilatsiooni, toote sisse sattunud kõrvaliste esemete, vedeliku, putukate, ebasobivate keemiliste või muude ainete kasutamise tõttu jne.
   4.6. kui toode on valesti kokku pandud, seda on valesti kasutatud ning halvasti hooldatud.

5.   Mistahes pretensioone toote kvaliteedi kohta võetakse arvesse alles pärast seda, kui volitatud klienditeenindusorganisatsioon on selle üle kontrollinud.
6.   Garantiiteenus ei hõlma tooteosade loomulikku kulumist.

7. Garantii ei hõlma selliseid töid nagu toote reguleerimine, kokkupanemine, lahti võtmine, puhastamine jne.  

8.   Garantii ei kehti teenustele, mida tarbija peab tegema oma kulul.
9.   Garantii ei kehti muudele tootekomplektis olevatele osadele.

10. Kui kattekangad on tepitud villa- või puuvillakiududega, on võimalik nende pinnale tungimine.
11. See garantii ei mõjuta tarbija õigusi, mis tulenevad riigi kehtivatest seadustest ning tema ja tarnija vahel sõlmitud ostu-müügilepingust.  

UAB Padvaiskas ir Ko toodetel on 24-kuuline garantii.

Olen tutvunud ja nõustun Tootegarantii ning Kasutus- ja hoolduseeskirjadega. Toote kokkupaneku ja kvaliteedi osas pretensioone ei ole.

Klienditeenindus

Teil on tähelepanekuid või kaebusi? Soovime tagada oma veebilehel sujuva ja meeldiva ostlemise, seepärast hindame ja analüüsime alati Teie tagasisidet. Oma tähelepanekuid saate meiega jagada, kirjutades meile e-posti aadressil info@padvaiskas.lt või võttes ühendust telefoni teel +370 5 2552221. Samuti võite meiega ühendust võtta jaotise Võtke meiega ühendust kaudu.