Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi un preču atgriešana

Cenas

Visas tīmekļa vietnē norādītās cenas ir ar ierēķinātu LR likuma noteikto pievienotās vērtības nodokli 21 % apmērā.

Preces iegādāšanās līgums

Pircējs un Slēgta A/S (UAB) PADVAISKAS IR KO turpmāk saukts Pārdevējs, pirkšanas brīdī noslēdz šo līgumu (turpmāk – līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pircējs pasūta preces un samaksā pilnu pasūtījuma un preces piegādes cenu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Slēgtas A/S (UAB) PADVAISKAS IR KO uzņēmuma kontu.
1.2. Pārdevējs apņemas pārdot pasūtīto preci.
2.1. Līgums stājas spēkā no bankas apstiprinājuma dienas par apmaksas veikšanu.
2.2. Strīdi, kas izriet no šī līguma, vai ir citādi ar to saistīti, risināmi pusēm vienojoties, bet, ja 10 dienu laikā neizdodas abām pusēm atrast pieņemamu kompromisu, risināmi Lietuvas Republikas likumu noteiktā kārtībā. Šis līgums neiekļauj preču uzkraušanu, salikšanu vai pārnešanas darbus no pircēja norādītās preces izņemšanas vietas.
2.3. Pasūtījuma rēķins pēc apmaksas Pircējam tiks izsūtīts uz Pircēja norādīto adresi.
2.4. Pircējs apstiprina, ka visi viņa iesniegtie dati ir pareizi un ka Pārdevējs viņam sniedza visu nepieciešamo informāciju par preci un preču iegādāšanās pakalpojumu.

Ar līguma nosacījumiem iepazinos un tiem piekrītu.

Preču atgriešana

Preces ir atgriežamas un maināmas balstoties uz LR CK 6.218. p. "LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 7. p. 3. d. 4. p., ar LR ekonomiskas ministra 2001. g. 29. jūnija rīkojumu Nr. 217, apstiprinātu Priekšmetu atgriešanas un maiņas noteikumu 18. punktu". Kā arī ņemot vērā Lietošanas, kopšanas un Izstrādājuma garantijas noteikumus.

Lietošanas un kopšanas noteikumi

Apsveicam ar Slēgtas A/S (UAB) „Padvaiskas ir Ko” izstrādājuma iegādāšanos. Mēs ceram, ka ar mūsu izstrādājumu būsiet apmierināti daudzus gadus. Tam, lai iegādātā prece kalpotu ilgi, ievērojiet norādītos kopšanas noteikumus.

Kā kopt jūsu iegādāto preci?

Matracis ir paredzēts gulēšanai. Lai Jūsu matracis nemainītu formu, nepieciešams ik pa trīs mēnešiem abpusējos matračus apgriezt, kā arī matračus ir rekomendējams regulāri tīrīt ar birsti vai putekļu sūcēju, kā arī vēdināt. Matracim ir labi jāventilējas, tādēļ nepieciešams to novietot uz pamatnes, kur cirkulē gaiss, t. i., koka režģiem vai uz citas labi ventilējamas gultas pamatnes konstrukcijas. Gaisa temperatūrai, relatīvajam gaisa mitrumam un gaisa kustības ātrumam telpās, kurās tiek uzglabāts vai ekspluatēts matracis, ir jāatbilst „Dzīvojamo māju un publiska pielietojuma ēku mikroklimata HN42:2004” prasībām. Zem matračiem ar koka rāmi, kura platums ir virs 1 m, gultas konstrukcijā ir jābūt ieliktam šķērsstienim vai gareniskam balstam. Matračiem pieļaujam ± 1 % izmēru pielaide. Matračus ar kokosšķiedrām locīt nedrīkst.

Lateksa matracis ir paredzēts lietošanai vismaz 14 cm augstumā virs grīdas. Šis matracis ir jāsargā no tiešiem karstuma avotiem un saules stariem. Latekss ir materiāls ar atvērtām porām, tādēļ matracis ir jānovieto uz īpaši labi ventilējama pamata, t. i., koka vai līmētā koka režģiem. Lateksa matračos pieļaujami 1–3 lateksa savienojumi. Lateksa matraci nevar likt tieši uz grīdas vai slēgtas konstrukcijas gultās. Matracis ir jāgroza. To transportēt ir rekomendējams horizontālā pozīcijā.

Atsperu matraci iesaka novietot uz ventilējamas pamatnes, t. i., koka vai līmēta koka režģiem. Atsperu matraci nedrīkst locīt. Divpusēju matraci ir nepieciešams grozīt.

Ekonomiskās klases matrači – (piem., Bonnell) paredzēti atpūtai vasarnīcās, dārzos un viesu namiņos – šie matrači nav piemēroti pastāvīgai ikdienas lietošanai.

Slēgtas A/S (UAB) „Padvaiskas ir Ko” garantija – produkcijai piešķirama garantija no preces pārdošanas datuma.

Slēgta A/S (UAB) „Padvaiskas ir Ko” novērsīs trūkumus ar nosacījumu, ka tie būs radušies ražošanas vai materiālu brāķa dēļ un būs ievēroti norādītie izstrādājuma ekspluatācijas nosacījumi. Garantija netiek piemērota tiem matračiem, kuri tika neatbilstoši lietoti vai sabojāti, kā arī tika izmantota neatbilstoša matraču gultas konstrukcija, matracis netika grozīts, tīrīts. Slēgta A/S (UAB) „Padvaiskas ir Ko” saglabā tiesības izmantot alternatīvus materiālus vai pildvielas, ja oriģinālos materiālus nav iespējams iegādāties.

Izstrādājuma garantija

Garantijas apkopes nosacījumi:

1. Nepieciešamie garantijas remonta nosacījumi:
   1.1. ir jābūt “Izstrādājuma garantijai” ar norādītu pārdošanas datumu, pārdevēja uzvārdu un parakstu, pirkuma čeku vai rēķinu. UZMANĪBU garantija nav spēkā bez pircēja paraksta, ja tā ir nepilnīgi aizpildīta vai ja tajā ir veikti jebkādi labojumi.
   1.2. remonta/labošanas gadījumā precei ir jābūt tīrai (iztīrītai), tā tiek pārvesta uz klienta rēķina, pievienojami nepieciešamie dokumenti un izsmeļoša rakstiska pircēja pretenzija. No trešajām personām pretenzijas netiek pieņemtas.
2.   Ja izstrādājuma remontam nepieciešamais materiāls ir jāpasūta, remonts var ieilgt.
3. Garantijas apkopes laikā bezmaksas maināmas nekvalitatīvās preces detaļas / daļa vai materiāli.
4.   Pārdevējam ir tiesības izbeigt garantijas apkopi:
   4.1. ja ir mehāniski izstrādājuma bojājumi, tas ir sabojāts pārvedot, ir mainīta tā konstrukcija;
   4.2. ja izstrādājums garantijas apkopes laikā tika remontēts bez rakstiskas pārdevēja piekrišanas;
   4.3. ja netika ievēroti garantijas „Lietošanas un kopšanas noteikumi”;
   4.4. ja izstrādājums nav lietots saskaņā ar tā pielietojumu, izmantots komerciāliem mērķiem vai sabojāts tīši;
   4.5. ja izstrādājums nav piemērots lietošanai stihisku nelaimju dēļ, notiekot nelaimes gadījumam, slikti vēdinot telpas, uz izstrādājuma nokļūstot nevajadzīgiem priekšmetiem, šķidrumiem, kukaiņiem, neatbilstošu ķīmisku un citu materiālu lietošanas dēļ utt.
   4.6. ja izstrādājums tika nepareizi samontēts, nepareizi izmantots un slikti kopts.
5.   Jebkādas pretenzijas par izstrādājuma kvalitāti izskatāmas tikai pilnvarotai klientu apkalpošanas organizācijai tās pārbaudot.
6.   Garantijas apkope nav piemērojama detaļām, kuras ir normāli nolietojušās, izmantojot izstrādājumu.
7. Garantija neaptver tādus darbus kā izstrādājuma regulēšanu, montēšanu, uzstādīšanu, tīrīšanu u. c.
8.   Garantija nav piemērojama tiem pakalpojumiem, kurus patērētājam ir jāveic par saviem līdzekļiem.
9.   Izstrādājuma komplektējamajām detaļām garantija nav piemērojama.
10. Iespējama vilnas vai kokvilnas iespraukšanās virsmā, ja izstrādājumu audumi ir stepēti ar minētajām šķiedrām.
11.   Šī garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras tam piešķir valstī spēkā esošie likumi, kā arī starp viņu un izplatītāju noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līgumus.

Slēgta A/S (UAB) „Padvaiskas ir Ko” produkcijai piešķirama 24 mēnešu garantija.

Ar „Izstrādājuma garantiju” un „Lietošanas un kopšanas noteikumiem” iepazinos un tiem piekrītu. Par preces komplektāciju un kvalitāti pretenziju nav.

 

Klientu apkalpošana

Vai Jums ir novērojumi vai sūdzības? Mēs vēlamies nodrošināt raitu un patīkamu iepirkšanos mūsu interneta tīmekļa vietnē, tāpēc Jūsu atsauksmes vienmēr izvērtējam un analizējam. Savus komentārus varat mums sūtīt, rakstot mums uz elektroniskā pasta adresi info@padvaiskas.lt vai sazinoties ar mums pa tālruni: +370 5 2552221. Ar mums varat sazināties ar sadaļā Sazinieties ar mums.