Paslaugų teikimo sąlygos ir grąžinimas

Kainos

Visos svetainėje nurodytos kainos yra su įskaičiuotu LR įstatymo numatytu 21 % dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.

Prekės įsigijimo sutartis

Pirkėjas ir UAB PADVAISKAS IR KO toliau vadinamas Pardavėju, pirkimo metu sudaro šią sutartį (toliau - sutartis):

1. Sutarties objektas
1.1. Pirkėjas užsisako prekę ir sumoka visą užsakymo ir prekės pristatymo kainą į UAB PADVAISKAS IR KO įmonės sąskaitą.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti užsakytą prekę.
2.1. Sutartis įsigalioja nuo banko patvirtinimo apie apmokėjimą dienos.
2.2. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, ar kitaip su ja susiję, sprendžiami šalių susitarimu, o neradus abiem šalims priimtino kompromiso per 10 dienų laikotarpį, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ši sutartis neapima prekių pakrovimo, surinkimo ar pernešimo darbų iš pirkėjo nurodytos prekės atsiėmimo vietos.
2.3.Užsakymo sąskaita po apmokėjimo Pirkėjui bus išsiųsta Pirkėjo anketoje nurodytu adresu.
2.4. Pirkėjas patvirtina, kad visi jo pateikti duomenys teisingi ir kad jam buvo suteikta visa reikalinga informacija iš Pardavėjo apie prekę ir prekių įsigijimo paslaugą.

Su sutarties sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Prekių grąžinimas

Prekės grąžinamos ir keičiamos remiantis LR CK 6.218 str. "LR Vartotojų teisių gynimo įstatymo 7 str. 3d. 4p., LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktą". Taip pat atsižvelgiant į Naudojimo ir priežiūros bei Gaminio garantijos taisykles.

Naudojimo ir priežiūros taisyklės

Sveikiname įsigijus UAB „Padvaiskas ir Ko“ gaminį. Tikimės, kad mūsų gaminiu būsite patenkinti daugelį metų. Tam, kad įsigyta prekė ilgai tarnautų, laikykitės pateiktų priežiūros taisyklių.

Kaip prižiūrėti jūsų įsigytą prekę?

Čiužinys yra skirtas miegojimui/gulėjimui. Kad Jūsų čiužinys nepakeistų formos, būtina kas tris mėnesius dvipusius čiužinius vartyti, taip pat čiužinius rekomenduojame reguliariai valyti šepečiu ar dulkių siurbliu, bei vėdinti. Čiužiniai turi gerai ventiliuotis, todėl būtina juos dėti ant pagrindo, kuriuo cirkuliuoja oras, t. y. medinių grotelių ar kitokios gerai ventiliuojamos lovos dugno konstrukcijos. Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis patalpose, kur yra sandėliuojamas ar eksploatuojamas čiužinys, turi atitikti „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas HN42:2004“ reikalavimus. Po čiužiniais su mediniu rėmu, kurių plotis virš 1 m, lovos konstrukcijoje būtinai turi būti įdėta skersinė arba išilginė atrama. Čiužiniams leidžiama ±1% matmenų paklaida. Čiužinių su kokoso pluoštu lankstyti negalima.

Lateksinis čiužinys skirtas naudoti ne mažiau nei 14 cm virš grindų. Šį čiužinį reikia saugoti nuo tiesioginių kaitros šaltinių ir saulės spindulių. Lateksas yra atviraporė medžiaga, todėl čiužinys turi būti dedamas ant ypač gerai ventiliuojamo pagrindo, t.y. medinių ar klijuotos medienos grotelių. Lateksiniuose čiužiniuose leidžiamos 1-3 latekso sujungimo siūlės. Lateksinio čiužinio negalima dėti tiesiai ant grindų ar uždaros konstrukcijos lovų. Čiužinį būtina vartyti. Transportuoti rekomenduojama horizontalioje padėtyje.

Spyruoklinį čiužinį patartina dėti ant ventiliuojamo pagrindo, t.y. medinių ar klijuotos medienos grotelių. Spyruoklinio čiužinio negalima lankstyti. Dvipusį čiužinį būtina vartyti.

Ekonominės klasės čiužiniai – (pvz. Bonnell) skirti poilsiui vasarnamiuose, sodų ir svečių nameliuose – šie čiužiniai netinkami pastoviam, kasdieniam naudojimui.

UAB “Padvaiskas ir Ko” garantija – produkcijai suteikiama garantija nuo prekės pardavimo datos.

UAB “Padvaiskas ir Ko” pašalins trūkumus su sąlygą, jei jie atsirado dėl gamybos ar medžiagų broko ir jei buvo laikomasi pateiktų gaminio eksploatavimo taisyklių. Garantija netaikoma tiems čiužiniams, kurie buvo netinkamai naudojami ar sugadinti, buvo naudojama netinkama čiužinių lovos konstrukcija, čiužinys nebuvo vartomas, valomas. UAB “Padvaiskas ir Ko” pasilieka teisę naudoti alternatyvias medžiagas ar užpildus, jei originalių medžiagų nebėra galimybės įsigyti.

Gaminio garantija

Garantinės priežiūros sąlygos:

1. Būtinos garantinio remonto sąlygos:
   1.1. būtina turėti “Gaminio garantiją” su nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavarde ir parašu,     pirkimo čekiu arba sąskaita. DĖMESIO garantija negalioja be pirkėjo parašo, nepilnai užpildyta arba joje yra taisyti kokie nors įrašai.
   1.2. remonto/taisymo atveju prekė turi būti švari (išvalyta), pervežama – kliento sąskaita, pridedami reikalingi dokumentai ir išsami pirkėjo pretenzija raštu. Iš trečių asmenų pretenzijos nepriimamos.
2.   Jei gaminio remontui reikalingas medžiagas reikia užsakyti, remontas gali užsitęsti.
3. Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos nekokybiškos prekės detalės/dalys ar medžiagos.
4.   Pardavėjas turi teisę nutraukti garantinę priežiūrą:
   4.1. jei yra mechaninių gaminio pažeidimų, pažeistas pervežant, pakeista konstrukcija.
   4.2. jei gaminys garantinės priežiūros metu buvo remontuotas be raštiško pardavėjo sutikimo.
   4.3. jei nebuvo laikomasi garantinių “Naudojimo ir priežiūros taisyklių”.
   4.4. gaminys naudotas ne pagal paskirtį, naudotas komerciniais tikslais ar pažeistas tyčia.
   4.5. gaminys netinkamas naudoti dėl stichinių nelaimių, įvykus nelaimingas atsitikimui, blogai vėdinant patalpas, į gaminio vidų patekus pašaliniams daiktams, skysčiui, vabzdžiams, netinkamų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo ir t.t.
   4.6. jei gaminys buvo neteisingai sumontuotas, neteisingai naudotas bei blogai prižiūrėtas.
5.   Bet kokios pretenzijos dėl gaminio kokybės nagrinėjamos tik įgaliotai klientų aptarnavimo organizacijai jį patikrinus.
6.   Garantinė priežiūra netaikoma dalims, kurios normaliai nusidėvi naudojantis gaminiu.
7. Garantija neapima tokių darbų kaip gaminio reguliavimas, sumontavimas, išmontavimas, valymas ir kt.
8.   Garantija netaikoma tiems patarnavimams, kuriuos vartotojas privalo atlikti savo lėšomis.
9.   Gaminio komplektinėms dalims garantija nesuteikiama.
10. Galimas vilnos ar medvilnės prasiskverbimas į paviršių, jei gaminių audiniai yra daigstyti su minėtais pluoštais.
11.   Ši garantija nevaržo vartotojų teisių, suteiktų jam galiojančių šalies įstatymų, taip pat tarp jo ir platintojo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties.

UAB “Padvaiskas ir Ko” produkcijai suteikiama 24 mėn. garantija.

Su “Gaminio garantija” ir “Naudojimo ir priežiūros taisyklėmis” susipažinau ir su jomis sutinku, dėl prekės komplektavimo ir kokybės pretenzijų neturiu.

Klientų aptarnavimas

Turite pastebėjimų ar nusiskundimų? Mes norime užtikrinti sklandų ir malonų apsipirkimą mūsų svetainėje, tad Jūsų atsiliepimus visada vertiname ir analizuojame. Savo pastebėjimus galite su mumis pasidalinti rašydami mums elektroniniu adresu info@padvaiskas.lt arba susisiekdami telefonu +370 5 2552221. Taip pat su mumis galite susisiekti per skiltį Susisiekite su mumis.